WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

 

organizacja Konferencji i 50. Zjazdu ROBiA w formie zdalnej umożliwia uczestnictwo w tym wydarzeniu większej liczbie osób, niż miałoby to miejsce w przypadku konferencji stacjonarnej. Możemy obecnie zaprosić znacznie większe grono osób i dać szansę wzięcia udziału w spotkaniu wszystkim tym pracownikom ogrodów, którzy do tej pory takiej możliwości nie mieli (ogrodnikom, technikom, kuratorom, itd.). Zapraszamy i zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych, pracowników instytucji naukowych, ogrodów botanicznych i arboretów, do skorzystania z tej formy wspólnego spotkania, a jednocześnie integracji naszego środowiska, skoro trwająca sytuacja pandemiczna nie pozwala nam na spotkanie na żywo.

 

W związku z formułą Konferencji i wyliczeniem kosztów niezbędnych do poniesienia w ramach jej organizacji, proponujemy oprócz możliwości opłaty indywidualnej (60 zł od osoby), także możliwość dokonania opłaty zbiorczej, wnoszonej przez poszczególne ogrody w formie ryczałtu – 200 zł, bez limitu uczestników z danej jednostki. W ramach opłaty zbiorczej ogród otrzyma pakiet 4 kompletów materiałów konferencyjnych w formie drukowanej oraz dostęp do materiałów konferencyjnych w wersji elektronicznej dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem z danej jednostki. Ogrody, które z różnych przyczyn nie będą mogły uiścić opłaty w podanej wysokości, mogą wnioskować do Zarządu ROBiA o jej obniżenie do 50% (tj. do 100 zł).

 

Dostęp do wystąpień na żywo, opublikowanych materiałów, w tym pdf. materiałów konferencyjnych, będą miały wszystkie zainteresowane osoby z tych jednostek, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa, uiszczą opłatę konferencyjną i przekażą organizatorom wykaz osób z adresami e-mail, na które zostaną wysłane linki do spotkania.

 

Opłata indywidualna – 60 zł obejmuje jeden pakiet materiałów konferencyjnych, w tym Zeszyt streszczeń (będzie wysłany pocztą na podany w Zgłoszeniu adres korespondencyjny) oraz dostęp do materiałów on-line dla jednej osoby na podany adres e-mail.

 

Opłata konferencyjna uwzględnia: druk Zeszytu streszczeń przez Wydawnictwo UKW i dystrybucję materiałów konferencyjnych.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Santander Bank Polska S.A. 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

z dopiskiem 50 Zjazd Ogrodów Botanicznych 2021.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o podanie danych do jej wystawienia w Formularzu zgłoszeniowym.

 

Przed Konferencją otrzymają Państwo na podany adres e-mail link do spotkania oraz informacje nt. używanego komunikatora.