PRZYSTĄPIENIE DO STOWARZYSZENIA

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

 

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, pełniące funkcję dyrektora lub kierownika merytorycznego w ogrodach botanicznych działających na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Nr 151, poz. 1220), lub w ich prawnie wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych, a także w specjalnego rodzaju ogrodach, w tym arboretach, parkach dendrologicznych, palmiarniach, oranżeriach, klimatronach, ogrodach roślin leczniczych, ogrodach roślin użytkowych, alpinariach i ogrodach górskich oraz ogrodach przy parkach narodowych lub krajobrazowych. 

 

Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia oraz przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia otrzymuje się status Członka Zwyczajnego.

 

 

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz odesłanie jej na adres Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

 

prosimy o dołączenie:

  • opisu zakresu działalności ogrodu botanicznego,
  • informacji o uzyskanym zezwoleniu na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego,
  • dokładnych danych lokalizacyjnych ogrodu oraz zajmowanego obszaru.

 

 

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym uzgodnieniu z Zarządem zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia. Osoby prawne działają poprzez swoich umocowanych pełnomocników.