SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZJAZDU

2021-05-12 - SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZJAZDU 17-18 czerwca 2021

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZJAZDU

 

Pierwszy dzień: 17.06.2021 – czwartek

 

9.00

Otwarcie Konferencji

 

9.00 – 11.45

Uroczysta Sesja Jubileuszowa Ogrodów Botanicznych Bydgoszczy; prowadzenie: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni, dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni

 

9.10 – 9.50

Wykład Inauguracyjny: Współczesne zagrożenia gatunków z „Polskiej czerwonej księgi roślin” i roślin podlegających ochronie w Polsce, na przykładzie roślin drzewiastych, prof. dr hab. Adam Boratyński

 

9.50 – 10.20

90 lat działalności bydgoskiego „Botanika”, obecnie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni

 

10.20 – 10.45

70 lat działalności Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, dr inż. Włodzimierz Majtkowski, dr Bartosz Tomaszewski

 

10.45 – 11.00

Wspomnienie o Bolesławie Osińskim – kierowniku Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, dr inż. Włodzimierz Majtkowski

 

11.00 – 11.30

40-lecie działalności Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, mgr inż. Iwona Bednarek

 

11.30 – 11.45

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Maciej Balcerek, dr Iwona Paszek, dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK

 

11.45 – 12.00

Przerwa

 

12.00 – 14.00

Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy prof. dr hab. Jerzego Puchalskiego

 

12.00 – 12.30

Profesor Jerzy Puchalski – dzieło i osoba – jubileusz 50-lecia pracy zawodowej, dr Paweł Kojs

 

12.30 – 13.15

50 lat aktywności badawczej i konserwatorskiej w zakresie bioróżnorodności PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie oraz współpracujących ogrodów botanicznych, prof. dr hab. Jerzy Puchalski

 

 

 Drugi dzień: 18.06.2021 – piątek

 

9.00 – 10.45

I Sesja Referatowa: Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin w kolekcjach roślinnych ogrodów botanicznych oraz w bankach: nasion, zarodników, tkanek, in vitro i DNA; prowadzenie i referat wprowadzający (30 min.): dr inż. Anna Rucińska

 

9.30 – 9.45

Zachowanie zasobów genowych roślin chronionych i zagrożonych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca, dr inż. Czesław Kozioł, mgr inż. Michał Raj, mgr Katarzyna Topolska

 

9.45 – 10.00

Mikropropagacja Taraxacum shikotanense Kitam., Kinga Kościelak, dr hab. Alina Trejgell, prof. UMK

 

10.00 – 10.15

Ochrona zasobów genowych ex situ w dobie zmieniającego się klimatu na przykładzie nasion jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L., dr Mikołaj K. Wawrzyniak, prof. dr hab. Paweł Chmielarz, dr Jan Suszka

 

10.15 – 10.30

Metody i techniki wykorzystywane w zachowaniu zasobów genowych drzew leśnych w warunkach ex situ, prof. dr hab. Paweł Chmielarz, dr Mikołaj Wawrzyniak, dr Jan Suszka

 

10.30 – 10.45

Kolekcja roślin leczniczych i aromatycznych SGGW w Warszawie źródłem zróżnicowanych chemicznie związków biologicznie aktywnych, dr hab. Katarzyna Bączek, dr Olga Kosakowska, dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka, dr inż. Jarosław L. Przybył, prof. dr hab. Zenon Węglarz

 

10.45 – 11.00

Przerwa

 

11.00 – 13.15

II Sesja Referatowa: Zasoby genowe roślin użytkowych w kolekcjach ogrodów botanicznych i w bankach genów; prowadzenie i referat wprowadzający (30 min.): dr Wiesław Podyma

 

11.30 – 12.00

Wielka piątka roślin, które zmieniły bieg historii, prof. dr hab. Wojciech Święcicki, prof. dr hab. Maria Surma, inż. Czesława Nawrot

 

12.00 – 12.15

Charakterystyka molekularna kolekcji zbóż, dr hab. inż. Maja Boczkowska, mgr inż. Joanna Dziurdziak, dr Wiesław Podyma

 

12.15 – 12.30

Charakterystyka narcyzów z kolekcji ozdobnych roślin cebulowych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach pod kątem przynależności botanicznej oraz zróżnicowania fenotypowego, mgr Patrycja Woszczyk, dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO

 

12.30 – 12.45

Ten obcy – skrzydłorzech kaukaski jako gatunek potencjalnie inwazyjny w siedliskach łęgowych, dr Anna K. Jasińska, mgr Łukasz Walas, dr Mikołaj K. Wawrzyniak

 

12.45 – 13.00

Występowanie obcych gatunków niepatogenicznych grzybów w ogrodach botanicznych – przyrodnicza ciekawostka czy zagrożenie? dr inż. Marcin Pietras

 

13.00 – 13.15

Czy zmiany klimatu ułatwią uprawę trufli w Polsce? Obecne i przyszłe rozmieszczenie nisz ekologicznych dla trufli letniej i trufli czarnozarodnikowej w Europie, mgr Robin Wilgan, mgr Marcin K. Dyderski, dr inż. Marcin Pietras, dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN

 

13.15 – 14.00

Przerwa

 

14.00 – 15.15

III Sesja Referatowa: Ogrody botaniczne jako centra edukacji i popularyzacji wiedzy na temat roślin; prowadzenie i referat wprowadzający (30 min.): dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

 

14.30 – 14.45

#KlimatycznyBotaniczny – dialogi o przyszłości klimatu, mgr Anna Albin, inż. Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska

 

14.45 – 15.00

Edukacja i podnoszenie świadomości na temat różnorodności biologicznej

na przykładzie działań Palmiarni Poznańskiej w latach 2015-2020, dr Przemysław Szwajkowski, mgr Michał Śmiłowski

 

15.00 – 15.15

Czy starego psa można nauczyć nowych sztuczek, czyli o skutecznej edukacji w ogrodach botanicznych, dr hab. Marcin Zych, prof. UW, inż. Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska

 

15.15 – 16.00

Dyskusja i podsumowanie Konferencji

 

 Uprzejmie prosimy o przestrzeganie czasu przewidzianego na poszczególne wystąpienia. 

 

strona:
1