Polecamy

 

Z radością pragniemy poinformować o otrzymaniu dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika", na realizację zadania pt. Rewitalizacja dendrarium Ludwika Młokosiewicza - etap drugi.

 

Oficjalnymi partnerami w realizacji projektu są Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Marcule, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie UPP - Arboretum Leśne w Zielonce, Green Park Sp. z o.o. Radomsko oraz  Park Narodowy w Lagodekhi - Lagodekhi Protected Areas ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები 

"Być na Kaukazie i nie widzieć Młokosiewicza to jakby być w Rzymie i nie zobaczyć Papieża” (Prace Ogrodu Botanicznego Carskiego Uniwersytetu Jurjewskogo, 1911 rok)

Więcej informacji o pasjonującym życiu Ludwika Młokosiewicza i Jego dziełach znajdziecie Państwo m.in. pod linkiem

Szczegółowe informacje na temat projektu pod linkiem 

 


 

Ogrody Botaniczne w Sojuszu na Rzecz Klimatu! 

 

Climate Change Alliance of Botanic Gardens z siedzibą w Australii to Sojusz, którego inicjatorami jest Botanic Gardens Conservation International, International Association of Botanic Gardens i Botanic Gardens Australia and New Zealand. Celem sojuszu jest promocja badań i działań na rzecz ochrony klimatu. W najbliższych 50 latach 20-50% krajobrazów roślinnych i przestrzeni miejskich dozna najwyższych temperatur w historii pomiarów. Wymagać to będzie ogromnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia i zwiększenia kolekcji zagrożonych i użytkowych roślin ex situ. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w pracach Sojuszu wszystkie Polskie Ogrody Botaniczne i Arboreta

 

Opiętek jesionowiec - poważne zagrożenie dla jesionów w Europie i monitoring ogrodów botanicznych w Polsce

Polska w ramach współpracy z BGCI objęta została monitorowaniem występowania szkodliwego gatunku chrząszcza - opiętka jesionowca (Agrilus planipennis Fairmaire,1888). Członkami projektu jest 11 ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce, a głównym przedstawicielem i koordynatorem krajowym jest PAN Ogród Botaniczny w Powsinie. Celem projektu jest monitorowanie jesionów należących do kolekcji ogrodów botanicznych w Polsce. Opiera się ono na dokładnym oglądzie każdego drzewa pod kątem niepokojących objawów.

 

fot. piorin.gov.pl

czytaj więcej