Kontakt

 

STOWARZYSZENIE

"RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE"

 ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

www.robia.pl 

 

NIP: 6351830227

REGON: 242840994
KRS: 0000405119

 

nr rachunku: Mikołowski Bank Spółdzielczy 80 8436 0003 0000 0026 5125 0001

nr rachunku dla 1%: Mikołowski Bank Spółdzielczy 96 84360003 0000 0026 5125 0004

 

Biuro Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Kierownik:

 

 

Damian Matynia 

(Curriculum Vitae)

 

 

 

  tel. 660 251 796

  e-mail: radaogrodow(at)robia.pl

 

 

Sekretariat:

  

 

 

 

 

Zespół Finansowo-Księgowy:

  

 

  +48 32 779 76 02

  e-mail: radaogrodow(at)robia.pl

   

 

 

  

  tel.+48 32 224 40 86

 

 

 

 

  

Zachęcamy także do wymiany korespondencji z Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce poprzez ePUAP

kierując pisma na naszą Elektroniczną Skrytkę Podawczą /ROBiA/domyslna

icon_tour
 Zapraszamy na Wirtualny spacer!
po siedzibie Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, mieszczącej się

w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

  Źródło: Urząd Miasta Mikołów