Kalendarz

2019-03-15 - Sympozjum: Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej

Sympozjum skierowane jest do biologów rozlicznych specjalności, wykorzystujących w swoich badaniach różne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej na różnych poziomach jej organizacji. W badaniach struktury i właściwości materii stosowanych jest wiele różnorodnych metod i technik obrazowania, począwszy od mikroskopii świetlnej do zaawansowanej mikroskopii elektronowej i sond skanujących. Wykorzystanie technik obrazowania mikroskopowego znacząco wzbogaca naszą wiedzę o strukturze i właściwościach obiektów w skali mikro oraz pozwala dostrzec i scharakteryzować dużo mniejsze obiekty w skali nanometrycznej. Obrazy z mikroskopów to nie tylko struktura materii, ale również, a może przede wszystkim informacja o zjawiskach i procesach zachodzących w organizmach żywych. Celem niniejszego sympozjum będzie prezentacja prac młodych naukowców, w których wykorzystuje się różne metody i techniki obrazowania morfologii, ultrastruktury i składu chemicznego oraz procesów immunohistochemicznych obiektów biologicznych.

 

Organizatorzy: PAN Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie we współpracy z Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

 

2019-03-10 - Zwiastuny wiosny w Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

To pierwsza, otwierająca sezon impreza plenerowa poświęcona roślinom kwitnącym wczesną wiosną. O godzinie 12.00 i 14.00 pracownicy ogrodu zapraszają na wspólny spacer, podczas którego pokażą najciekawsze o tej porze rośliny oraz najpiękniejsze zakątki parku. Podziwiać będziemy m.in. łany kwitnących śnieżyc, w których skąpane jest Kórnickie Arboretum każdej wiosny. 

Więcej informacji na: www.idpan.poznan.pl oraz na Facebook’u (@arboretum.kornickie)

2019-03-10 - Botaniczna Piątka edycja wiosenna

Bieg i nordic walking na dystansie 5 km po Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

2019-03-08 - Tajemniczy świat storczyków

Wystawa w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi (8-10 marca) prezentująca różnorodność storczyków. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie ok. 150 gatunków storczyków, a pracownicy Ogrodu Botanicznego oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników storczyków przeprowadzą warsztaty oraz prelekcje na temat uprawy i pielęgnacji tych roślin w warunkach domowych.

2019-03-04 - Zawody Młodych Leśników w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zawody dla uczniów techników leśnych z całej Polski

Organizator: Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2019-03-03 - Bieg Twardziela

To ósma już edycja biegu przez las Arboretum Bramy Morawskiej. Trasa biegnie przez pagórkowaty i leśny teren, a do biegu może się zapisać każdy chętny. Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00, a zakończenie planowane jest na 12:30. Tegoroczną nowością jest dołączenie do Biegu Twardziela Biegu Żołnierzy Wyklętych, który rozpocznie się o godzinie 10:00 i jego trasa wynosi niespełna 2km. Dla części uczestników może posłużyć jako rozgrzewka, ale może być równie dobrze biegiem docelowym.

2018-10-25 - Posiedzenie Europejskiego Konsorcjum Ogrodów Botanicznych (EBGC)

Jesienne posiedzenie Europejskiego Konsorcjum Ogrodów Botanicznych (EBGC) odbędzie się w dniach 25-26 października b.r. w Trydencie (Włochy).

2018-09-18 - Konferencja Naukowa - Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

Do udziału w konferencji naukowej "Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin", która odbedzie się w dniach 18-21.09.2018 r. w Karpaczu, zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką dotyczącą gromadzenia i ochrony oraz wykorzystania i badania różnorodności biologicznej zgromadzonej w roślinnych bankach genów. Aktualne informacje można uzyskać pod adresem internetowym: http://www.ihar.edu.pl/karpacz.php

2018-09-09 - X Światowy Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych oraz Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów

X Międzynarodowy Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych zaplanowano w dniach 9-14 września 2018 r. w Polsce. Kongres odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego podczas obchodów 200-lecia utworzenia Ogrodu.

 

W ramach kongresu przewidziany jest także Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów, w szczególności specjalna dwudniowa sesja w języku polskim dotycząca działań edukacyjnych polskich ogrodów botanicznych oraz obchodów 200-lecia założenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się w dniach 13-14 września.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie kongresu: http://www.garden.uw.edu.pl/congress2018

 

Zdjęcie działu pierwszego

2018-09-06 - Zieleń to życie

My również tam będziemy. Zapraszamy na nasze stoisko (hala: H1, stoisko: 1.65)

 

odwiedz nas