Aktualności

2015-06-17 - Relacja z XLIV zjazdu polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów

 

W dniach 9-11 czerwca br. odbył się XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów, zorganizowany z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Podczas spotkania w ramach ogólnopolskiej konferencji pt. „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych” dyskutowano o tym, jak powinny działać współczesne ogrody botaniczne. 

Lubelski Ogród w ciągu półwiecza zgromadził setki wspaniałych roślin. Kolekcja irysów liczy aż 150 gatunków. Miejsce to cały czas się rozwija i pięknieje. Jest to nie tylko miejsce, w którym prowadzi się działania ochroniarskie, edukację ekologiczną, ale ogród ten stanowi również jedno z najpiękniejszych miejsc w swoim regionie, gdzie mieszkańcy Lubelszczyzny i przyjezdni chętnie wypoczywają. Poniżej prezentujemy kilka relacji z konferencji i Jubileuszu 50-lecia ogrodu UMCS w Lublinie oraz zdjęcia przedstawiające uroki tego niezwykłego miejsca:

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

2015-06-15 - Film o PAN Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie

 

W roku 2015 obchodzimy 25-lecie otwarcia PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie dla publiczności,

 oraz 45-lecie jego powstania. 

 

Specjalnie na tę okazję przygotowano film, który przybliża historię Ogrodu, jego funkcje, strukturę oraz rolę jaką pełni dla nauki i mieszkańców Warszawy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem i odwiedzin ogrodu botanicznego w Powsinie!

 

 

 

 

 

Po kliknięciu na grafikę zostanie wyświetlony film. 

2015-05-25 - Projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania - konsultacje

Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów to jedna z najnowszych konwencji środowiskowych. Został przyjęty podczas Konferencji Stron Konwencji o bioróżnorodności w 2011r. w Nagoi. Zakłada sprawiedliwy podział korzyści między tzw. „dawcami” i „biorcami” zasobów genetycznych. 

 

Polska podpisała protokół 20 września 2011 r. Jako 51. strona dokumenty ratyfikacyjne złożył Urugwaj, dzięki czemu Protokół wszedł w życie 12 listopada 2014 r. Jego ratyfikacja w Polsce powinna być poprzedzona przyjęciem stosownych regulacji krajowych. Wdrożenie Protokolu w zakresie obowiązków użytkowników zasobów genetycznych reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokolu z Nagoi (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014 r., s. 59), zwane dalej „rozporządzeniem nr 511/2014". Rozporządzenie nakłada na użytkowników zasobów genetycznych obowiązek składania oświadczeń o dopełnieniu należytej staranności dla zapewnienia, że zasoby genetyczne zostały pozyskane zgodnie z prawem kraju dawcy tych zasobów. Wymaga również przeprowadzania kontroli tych podmiotów, jak również kontroli kolekcji zasobów genetycznych wnioskujących o wpisanie do rejestru unijnego, jak i już wpisanych do tego rejestru. Nakłada sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. 

 

Obecnie przygotowano i poddano do konsultacji publicznych projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystaniahttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272800/katalog/12291658#12291658

 

Projekt ustawy wyznacza organy odpowiedzialne za wdrażanie rozporządzenia unijnego i organy przeprowadzające kontrole, jak również określa wysokość sankcji. Ponadto regulacja wpłynie na środowisko naturalne w państwach dostarczających zasoby genetyczne, przede wszystkim poprzez ustalenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, które będą zniechęcały użytkowników zasobów genetycznych do pozyskiwania zasobów genetycznych niezgodnie z obowiązującym prawem danego kraju dostawcy zasobów genetycznych

2015-05-24 - Kolejny ogród botaniczny już otwarty!

24 maja, Pani dr Małgorzata Czornik mająca swój wielki udział w powstaniu ogrodu na Księżej Górze, w towarzystwie prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Andrzeja Pilota, burmistrza Radzionkowa - dra Gabriela Tobora oraz dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego - dra Pawła Kojsa, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając tym samym Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie oraz Regionalną Stację Edukacji Ekologicznej.

 

 

Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście wzięli udział w części oficjalnej uroczystości. Następnie wyruszyli na spacer po ogrodzie, gdzie przy głównym wejsciu do ogrodu, posadzono symboliczne drzewo.

 

 

 

2015-05-11 - Tulipanowe królestwo w Poznaniu

W dniu 7 maja, w sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyło się XIII posiedzenie Zarządu ROBiA. Podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok oraz zwołano IX Walne Zgromadzenie Członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli również w otwarciu zachwycającej wystawy tulipanów w Westybulu Auli Uniwersyteckiej. Na wystawie swoje najpiękniejsze odmiany tulipanów prezentowało dziewięciu wystawców – trzech z Holandii (Jan Ligthart, Q.J VINK en Zonen. Sint Maartensvlotbrug, oraz Maverdige International V.V. Sint Maarten) i sześciu z Polski (Barbara i Michał Szymanowscy, Renata i Roman Szymańscy, Tomasz Morawski, Piotr Pukszto, Kazimierz Nowacki, oraz Jan Nowaczyk). Niezwykle ciekawie prezentowała się cytrynowa odmiana o nazwie "Frosty Sunrise" o postrzępionych jak sople lodu płatkach; zielone "Green Suprise" i wiele innych. Nasz wzrok przykuła również czarna odmiana tulipana, którą charakteryzowały dorodne kwiaty o niespotykanej barwie.

 

 

 

2015-04-26 - IX Międzynarodowy Kongres Edukacji w Ogrodach Botanicznych

26 kwietnia - 01 maja 2015 w Missouri Botanical Garden odbędzie się IX Międzynarodowy Kongres Edukacji w Ogrodach Botanicznych. Temat Kongresu: "Biodiversity for a Better World: Wild Ideas Worth Sharing"

 

Termin zgłoszeń został przedłużony do 30 września 2014 r.! 

więcej informacji pod adresem: http://www.bgci.org/resources/news/1151/

2015-04-17 - Symposium Botanic gardens in a changing world

Dwudniowe sympozjum na temat aktualnych i przyszłych zadań oraz wyzwań związanych z ogrodami botanicznymi. Konferencja odbędzie się 17 i 18 kwietnia 2015 roku i organizowana będzie przy okazji 425. rocznicy powstania ogrodu botanicznego Leiden (Holandia).

 

 

więcej informacji:

http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/english/newsitem/symposium_botanic_gardens_in_a_changing_world/

2015-04-16 - Warsztaty - Edukacja w Ogrodach Botanicznych

Dostrzegając mało wykorzystywany, a ogronmy potencjał edukacyjny ogrodów botanicznych i arboretów, ROBiAP pragnie rozwinąć tę dziedzinę naszej działalności. Pierwszym krokiem będzie zorganizowanie 2-dniowego spotkania edukatorów z ogrodów botanicznych i arboretów w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Będzie ono miało charakter warszatów z dyskusją na temat miejsca edukacji w ogrodach botanicznych oraz mozliwościami jej rozwoju. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń edukatorów, a także stworzenie płaszczyzny współpracy, która umożliwi m. in. wspólne pisanie grantów, wymiany wystaw (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych) itp. Na spotkaniu przedstawiciele kazdego ogrodu będą proszeni o przedstawienie (w formie prezentacji multimedialnej) działalności edukacyjnej swojej placówki. Warsztaty odbędą się w terminie 16-17.04.2015 r. (czwartek i piątek). Mamy nadzieję, ze to spotkanie przyczyni się do stworzenia platformy wymiany doświadczeń oraz współpracy w zakresie edukacji pomiędzy ogrodami i arboretami w całej Polsce.

 

-komunikat

-zgłoszenie

-schemat streszczenia

2015-02-28 - Kodeks dobrych praktyk: Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”, wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dokument opracowało grono ekspertów, a treść zaakceptowało 20 instytucji reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branży ogrodniczej.

Kodeks „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia" jest dedykowany osobom uprawiającym własne ogrody, jak również zawodowo zajmującym się ogrodnictwem, osobom którym nieobojętna jest ochrona przyrody i troska o środowisko.

Publikacja zawiera zbiór zasad określających jak postępować z roślinami należącymi do gatunków obcych, aby ograniczyć ich przenikanie z ogrodów i terenów zieleni do dzikiej przyrody. Ponadto w Kodeksie znajdują się karty informacyjne o roślinach należących do inwazyjnych gatunków obcych stosowanych w ogrodnictwie. W karcie można znaleźć opis rośliny i praktyczne zalecenia jak uprawiać ją w sposób bezpieczny dla rodzimej przyrody.

Poznanie, zaakceptowanie i stosowanie zasad proponowanych w Kodeksie może przyczynić się do ograniczenia lub wręcz zatrzymania procesu rozprzestrzeniania się obcych gatunków roślin o charakterze inwazyjnym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy także do wypełnienia deklaracji o stosowaniu Kodeksu, która znajduje się na końcu publikacji. Będzie to dla nas znak, że dbałość o środowisko jest dla Państwa cenną wartością.

 

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/

POBIERZ
2015-02-28 - Broszura projektu FlorNatur ROBiA

Oddajemy do Państwa rąk wydawnictwo, które powstało w trakcie realizacji projektu FlorNatur ROBIA. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w niniejszym opracowaniu przyda się Państwu w pracy zawodowej,  w rozwijaniu zainteresowań prywatnych oraz będzie źródłem informacji i inspiracji dla osób i instytucji uczestniczących w projektach związanych z ochroną różnorodności biologicznej metodami ex situ.

 

BROSZURA DO POBRANIA W PLIKU .PDF