Aktualności

2020-02-01 - Reprezentacja Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych

Ogród botaniczny to nie tylko miejsce stworzone dla celów rekreacyjnych, edukacyjnych czy ochrony ex situ, ale co również bardzo istotne jest to miejsce utrzymywania wspólnych kontaktów, wymiany praktyk, dzielenia się spostrzeżeniami, odnajdowania podobieństw i inspiracji, wspólnego uczenia się i współpracy w zakresie zdobywania nowej wiedzy, zarówno pomiędzy osobami jak i poszczególnymi jednostkami. Polskie ogrody botaniczne (a jest ich obecnie ponad 40) należą do jednej z 23 europejskich krajowych sieci ogrodów botanicznych, a ich przedstawiciele reprezentują interesy ogrodów w jednej z najważniejszych międzynarodowych sieci ogrodów - European Botanic Gardens Consortium (EBGC). Europejskie Konsorcjum Ogrodów Botanicznych zostało utworzone w 1994 r. w celu planowania ogólnoeuropejskich inicjatyw dotyczących ogrodów botanicznych, w szczególności w kontekście wdrażania Konwencji o Różnorodności Biologicznej i innych europejskich strategii. Pragniemy z radością poinformować, że w roku 2020 przedstawicielami krajowymi dla Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych zostali: dr hab. Justyna Wiland-Szymańska prof. UAM (dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu) oraz dr Paweł Kojs (dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego), tym samym zastępując pełniącego tę funkcję od ponad 16 lat prof. Jerzego Puchalskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w celu zapewnienia różnorodności roślin dla dobra ludzi i naszej planety! 

2020-01-24 - Władze Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w nowej kadencji

W dniach 17-21 stycznia 2020 roku odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, tym samym miało miejsce pierwsze Walne Zgromadzenie Członków odbywające się po roku kalendarzowym, w którym upłynął okres kadencji Władz Stowarzyszenia na lata 2016-2019. Skutkiem tego nabrały mocy prawnej mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2023 [§19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia: kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się po roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji"].

Wobec powyższego oraz na podstawie uchwały nr 11/XVI/19 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na nową 4-letnią kadencję 2020-2023 z dniem 21 stycznia 2020 roku mandat Prezesa Zarządu obejmuje:

 

Prezes Zarządu: dr Grażyna Szymczak Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Na podstawie uchwały nr 12/XVI/19 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12.06.2019 roku w sprawie wyboru na Członków Zarządu Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na nową 4-letnią kadencję 2020-2023 z dniem 21 stycznia 2020 roku mandaty obejmują następujące osoby:

 

I Wiceprezes Zarządu: dr Paweł Kojs Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

II Wiceprezes Zarządu: dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sekretarz Zarządu: mgr Damian Matynia Ogród Botaniczny w Mikołowie i PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

Członek Zarządu: dr Dorota Mańkowska Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

 

Członek Zarządu: mgr inż. Andrzej Przewłocki Nadleśniczy Nadleśnictwie Kaliska - Ogrodu Dendrologicznego i Gospodarstwa Szkółkarskiego Wirty

 

Na podstawie uchwały nr 13/XVI/19 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12.06.2019 roku w sprawie wyboru na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na nową 4-letnią kadencję 2020-2023 z dniem 21 stycznia 2020 roku mandaty obejmują następujące osoby:

 

dr Agnieszka Zawisza-Raszka Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

 

mgr inż. Piotr Banaszczak Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie

 

dr hab. Waldemar Buchwald Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 

ukonstytuowanie składu Komisji Rewizyjnej nastąpi podczas pierwszego jej posiedzenia.

2019-07-01 - Konferencja pt. Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja-Fundamenty-Wyzwania

Już niebawem, w dniach 18-19 września 2019r. w Arboretum Wirty odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja – Fundamenty – Wyzwania". Materiały informacyjne na temat konferencji znajdą Państwo pod linkiem www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl.

2019-06-14 - I Sympozjum Różane

W dniach 14-16 czerwca po raz drugi odbędą się Rosalia – wielkie święto róż w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. A jest co świętować, ponieważ Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż liczy sobie prawie tysiąc odmian i jest największą kolekcją róż w Polsce oraz liczącą się w Europie.

 Współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Hodowców Róż / Polish Association of Rose Breeders

W ramach wydarzenia odbędzie się trzydniowa konferencja:
14 czerwca – „Róże – kierunki badań w Polsce” – konferencja naukowa
15 czerwca – „Róże w produkcji i zastosowaniu – konferencja dla profesjonalistów
16 czerwca – „Róże w parkach i ogrodach” – seminarium dla miłośników róż
Szczegółowe informacje https://www.ogrod-powsin.pl/dla-zwiedzajacych/kalendarz/i-sympozjum-rozane

Wydarzenia towarzyszące:
• kiermasz roślin i produktów z róż
• wystawa róż ciętych
• wystawa malarska
• konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji

2019-06-09 - A Meeting of the EBGC

W ten weekend w Polsce odbywa się wyjątkowe spotkanie. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu gości przedstawicieli European Botanic Gardens Consortium (EBGC) w którym spotykają się przedstawiciele wszystkich sieci krajowych, reprezentujących ogrody botaniczne poszczególnych krajów. Konsorcjum utworzono w 1994 r. w celu planowania ogólnoeuropejskich inicjatyw dotyczących ogrodów botanicznych. Od tego czasu posiedzenia Konsorcjum odbywają się dwa razy do roku w ogrodach członkowskich.

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i w budynku

 

2019-06-09 - Międzynarodowa konferencja i XLIX Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów

Welcome

 

2018-12-04 - European Economic Congress w wersji Green (COP24)

 

O szansach i zagrożeniach dla gospodarki związanych ze zmianami klimatu dyskutowali przez dwa dni uczestnicy European Economic Congress w wersji Green (EEC Green), wydarzenia towarzyszącego Konferencji w Sprawie Zmian Klimatu COP24. Oprócz przedsiębiorców, samorządowców, ekspertów, liderów i polityków, w wydarzeniu nie mogło zabraknąć organizacji pozarządowych, w tym przedstawicieli Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

 

Wnioski z Europejskiego Kongresu Gospodarczego dostępne są pod linkiem: 

https://energetyka.wnp.pl/wnioski-z-europejskiego-kongresu-gospodarczego-w-wersji-green

2018-10-05 - 10. Kongres Edukacyjny BGCI

Tegoroczny 10. Kongres Edukacyjny BGCI, który odbył się w Polsce w dniach 10-14 września, zgromadził około 300 delegatów z 47 krajów. To był niesamowity czas! podczas którego mogliśmy skorzystać z 65 wystąpień w 8 panelach poświęconych tematyce kongresu. Zaprezentowano również 65 posterów. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami! Już teraz nie możemy się doczekać kolejnego 11. Międzynarodowego Kongresu Edukacji w Ogrodach Botanicznych, który będzie miał miejsce w Buenos Aires (Argentyna) w dniach 13-18 marca 2022 r.

 

2017-12-19 - Zaproszenie do udziału w konferencji / Invitation to the participation in the conference

W dniach 9-12 lipca 2018 r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się konferencja pt. "Paradygmat semiotyczny dla kultury i natury – transdyscyplinarne studia w zakresie cybernetyki uczenia się, adaptacji, rozumienia i wiedzy”. / During the days from July 9th to 12th, 2018 in The Silesian Botanical Garden the conference will be held under the title: Ecosemiotic Paradigm for Nature and Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing.

 

Organizatorem konferencji obok Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie we współpracy i pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowym Instytutem Komunikologii ze Stanów Zjednoczonych. / The organizers of this conference apart from the Silesian Botanial Carden are The Adam Mickiewicz University in Poznań, The PAS Botanical Garden: CBDC in Powsin, Poland, in cooperation and under the auspices The Polish Academy of Sciences, Poland & The International Communicology Institute, Washington, DC, USA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i zgłaszania abstraktów do 15 lutego 2018 r. Udział w konferencji można zgłaszać do 15 kwietnia 2018 r. / We encourage you to be acquainted with the thematic scope and to submit your abstracts until February 15, 2018. The desire to participate in the conference can be made until April 15, 2018.

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ / Registration Form are HERE 

 

Wymagania dot. abstraktu TUTAJ / The demands pertaining to participation are HERE

 

 

PDF

 

[Dla tych z Państwa, którzy chcą dłużej pracować nad sformułowaniem swoich propozycji, zdecydowaliśmy się rozszerzyć ostateczne terminy zgłoszeń referatów i wniesienia opłat konferencyjnych / For those potential participants, who want to work more on the formulation of their proposals, we have decided to extend the dates for proposing their presentations and submitting the payments of their conference fees]

2017-12-15 - X Światowy Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych oraz Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego Pani Hanna Werblan-Jakubiec i Zespół Ogrodu Botanicznego

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

X Światowy Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych

Bringing nature to the city. Celebrating of 200 anniversary of the University of Warsaw Botanic Garden”

oraz Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów
Warszawa, 9-14 września 2018 r.

 

KOMUNIKAT

  

więcej informacji: www.ogrod.uw.edu.pl/congress2018